Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Struktur Kurikulum SDI Miftahul Diniyah

Oleh Admin 25-09-2013 16:31:30

No

Komponen

Alokasi Waktu

Kelas :

Ket


1

2

3

4

5

6


A

Mata Pelajaran


1

Pendidikan Agama

T

 

E

 

M

 

A

 

T

 

I

 

K

4

4

4

 


2

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

 


3

Bahasa Indonesia

8

8

8

 


4

Matematika

8

8

8

 


5

Sains

6

6

6

 


6

Ilmu Pengetahuan Sosial

4

4

4

 


7

Seni Budaya & Keterampilan

2

2

2

 


8

Penjasorkes

4

4

4

 


B

Muatan Lokal

 


 

a.  Bahasa Inggris

4

4

4

 


 

b.  BTQ (Baca Tulis Al-Qur’an)

4

4

4

 


 

c.  TIK/Komputer

2

2

2

 


 

d.  Akidah Akhlak

2

2

2

 


C

Pengembangan Diri *)

 


 

a.  Pramuka

 

 

 

 


 

b.  Olahraga

 

 

 

 


 

c.  Seni

 

 

 

 


 

d.  Profesi

 

 

 

 


 

e.  Ilmiah

 

 

 

 


Jumlah

42

42

42

50

50

50